Chậu đặt trên bàn V72

1.230.000 

Mã sản phẩm : V72

Tên sản phẩm: Chậu đặt trên bàn

Công nghệ : Men Nano nung diệt khuẩn

Màu sắc : Trắng

0903.535.959