1.610.000 

Mã sản phẩm: CM2

Tên sản phẩm: Chậu vành mỏng CM2

Công nghệ men: Nano Titan kháng khuẩn

Kích thước: 380 x 135mm (Đường kính x Chiều cao)

Màu sắc: Trắng

0903.535.959