Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) – UMP0284

8.165.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :400 x 375 x 1000mm

– Gồm bộ xả :A670

0903.535.959