Bệ tiểu nam U0235 – Xả tiểu cảm ứng A654

3.240.000 

– Ghi chú :KT: 420x400x900mm

0903.535.959