Bệ tiểu nam U0239 – Xả tiểu cảm ứng A654

4.536.000 

– Ghi chú :KT: 410x400x1000 mm

0903.535.959