Bệ vệ sinh nữ – B1031 + B183C

1.415.000 

– Tâm thoát phân :150mm ( Thoát ngang )

– KT :600 x 360 x 360 mm

0903.535.959