Chậu dương vành CD1

1.020.000 

Mã sản phẩm: CD1

Tên sản phẩm: Chậu đặt dương vành CD1

Công nghệ men: Nano Titan kháng khuẩn

Màu sắc: Trắng

0903.535.959