Chậu dương vành CD20

1.260.000 

Mã sản phẩm: CD20

Tên sản phẩm: Chậu đặt dương vành

Công nghệ men: Nano Titan khuẩn

Màu sắc: Trắng

0903.535.959