Dây Phơi Dạng Cuộn – ST129

187.000 

– KT :93 x 93 x 58 mm

– Ghi chú :Dây phơi dạng cuộn 2.5m

0903.535.959