Giá Kiếng – Q8300

814.000 

– KT :610 mm

0903.535.959