Giá Kiếng – Q8800

572.000 

– KT :600 mm

0903.535.959