Kệ Treo Khăn Tắm – ST834V

682.000 

– KT :630 x 235 x 140 mm

0903.535.959