Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5236

2.871.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :480 x 505 x 175 mm

0903.535.959