Lavabo Đặt Trên Bàn LF5261

1.485.000 

– Ghi chú :KT: 450x420x110mm

0903.535.959