Lavabo Dương Bàn – LF5017

2.618.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :480 x 605 x 180mm

0903.535.959