Lavabo treo L2365 + Chân P2443

1.188.000 

– Ghi chú :KT: 480x600x185mm

0903.535.959