Lavabo treo L2152 + Chân P2443

660.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :450 x 500 x 190 mm

0903.535.959