Lavabo treo L2220 + Chân P2437

726.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :460 x 550 x 200 mm

0903.535.959