Lavabo + Tủ Treo – LF5030 + EH05030DDV

7.139.000 

– KT :500 x 650 x 180 mm (LF5030)

– KT :480 x 630 x 350 mm (EH05030DDV)

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

0903.535.959