Lavabo + Tủ Treo – LF5032 + EH05032DDV

8.096.000 

– KT :500 x 750 x 180 mm (LF5032)

– KT :480 x 730 x 350 mm (EH05032DDV)

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

0903.535.959