Phễu Thoát Sàn – ST1212

220.000 

– KT :120 x 120 mm

0903.535.959