Sen tắm đứng BS126

3.388.000 

– Ghi chú :Bộ phụ kiện sen tắm đứng

0903.535.959