Sen tắm đứng nhiệt tự động S788C

12.001.000 

– Ghi chú :Sen nóng lạnh nhiệt tự động – Tay sen 03 chế độ

0903.535.959