Tay sen 3 chế độ xả SH237V

292.000 

– Chế độ xả :3

0903.535.959