Xả Tiểu Cảm Ứng – A652DC-PW

3.121.000 

– KT :65 x 110 x 135 mm

– Ghi chú :DC: 3V (2 pin 1.5V)

0903.535.959