Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) – U0296

3.110.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :380 x 320 x 860mm

0903.535.959