Bệ Tiểu Nam (Dạng Đứng) – UA0284

9.601.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :400 x 375 x 1000mm

– Gồm bộ xả :A640

0903.535.959