Bệ Tiểu – U0266

5.724.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :325 x 315 x 870 mm

0903.535.959