Xả Tiểu Cảm Ứng Từ – A624

2.668.000 

– KT :95 x 100 x 185 mm

– AC :220V

0903.535.959