Xả Tiểu Cảm Ứng – A656

2.290.000 

– KT :76x101x194 mm

– Ghi chú :A656 – Xả tiểu cảm ứng – Dùng điện 220V

0903.535.959