Xả Tiểu Cảm Ứng Từ – A623

2.538.000 

– KT :250 x 110 x 140 mm

– AC :220V

0903.535.959