Gương tấm VG832 (VSDG2)

550.000 

Mã sản phẩm :VG832 (VSD G2)
Tên sản phẩm:Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước :500 x 700 x 5mm

0903.535.959