Gương tấm VG831 (VSDG1)

550.000 

Mã sản phẩm: VG831 (VSD G1)

Tên sản phẩm: Gương tráng bạc 7 lớp VG831

Kích thước: 500 x 700 x 5mm

0903.535.959