Gương tấm VG834 (VSDG4)

460.000 

Mã sản phẩm :VG834 (VSD G4)
Tên sản phẩm:Gương tráng bạc 7 lớp
Kích thước :450 x 600 x 5mm

0903.535.959