Gương tấm VG835 (VSDG5)

760.000 

Mã sản phẩm: VG835 (VSD G5)

Tên sản phẩm: Gương tráng bạc 7 lớp VG835

Kích thước: 600 x 900 x 5mm

0903.535.959