Lavabo Đặt Trên Bàn – L5215

1.419.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :425 x 425 x 165 mm

0903.535.959