Lavabo Đặt Trên Bàn – LF5232

1.474.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :375 x 375 x 150 mm

0903.535.959