Lavabo Đặt Trên Bàn L5221

1.595.000 

– Ghi chú :KT: 420x420x120mm

0903.535.959