Lavabo Dương Bàn – L5018

1.001.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :450 x 520 x 215mm

0903.535.959