Lavabo + Tủ Treo – LF5038 + EH05038AV

7.744.000 

– KT :550 x 600 x 135 mm (LF5038)

– KT :540 x 580 x 640 mm (EH05038AV)

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

0903.535.959