Lavabo + Tủ Treo – LF5239S + EH05239AV

6.226.000 

– KT :250 x 500 x 130 mm (LF5239S)

– KT :250 x 492 x 525 mm (EH05239AV)

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

0903.535.959