Lavabô + Tủ Treo – LF5302 + EH05302AV

3.905.000 

– Màu sắc :Màu trắng (PW)

– KT :315 x 480 x 640 mm (EH05302AV)

– KT :550 x 490 x 200 mm (LF5302)

0903.535.959