Phễu Thoát Sàn – ST1212E

286.000 

– KT :120 x 120 mm

– Ghi chú :Ø 60

0903.535.959