Phễu Thoát Sàn – ST1414E

352.000 

– KT :140 x 140 mm

– Ghi chú :Ø 60

0903.535.959