Phễu Thoát Sàn – ST1414EL

352.000 

– KT :140 x 140 mm

– Ghi chú :Ø 90

0903.535.959