Xả tiểu cảm ứng A657DC-PW

1.998.000 

– KT :76x128x138mm

– Ghi chú :A657DC-PW – Xả tiểu cảm ứng dùng Pin (4 pin 1.5V)

0903.535.959