Xả Tiểu Cảm Ứng Từ (Âm Tường) – A637

4.664.000 

– KT :120 x 120 x 7 mm

– AC :220V

– Ghi chú :Tường dày 100mm

0903.535.959